Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa.”

Więcej szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia o zamówieniu dostępne tutaj.
 
Termin składania ofert: 10.09.2021 godzina 09:00
Otwarcie ofert:  10.09.2021 godzina 09:30
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: