Festiwal piosenki w SP Michalczowa

I FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKO-NIEMIECKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MICHALCZOWEJ

Po raz pierwszy w naszej szkole odbył się festiwal piosenki angielsko-niemieckiej, którego organizatorami byli: Wioletta Hajek, Monika Piwowar oraz Rafał Mordarski.

Wielkie podziękowania należą się również nieocenionemu panu Andrzejowi Mliczkowi za przygotowanie nagłośnienia oraz czuwanie nad sprzętem.

Na scenie wystąpiło wielu utalentowanych wykonawców z okolicznych szkół. Odwiedzili nas reprezentanci SP w Łososinie Dolnej, Kątów, Stańkowej, Witowic Dolnych oraz Iwkowej. Nasza szkoła również była reprezentowana przez młodych artystów.

Jury pod przewodnictwem pani Dyrektora Zbigniewa Rusnaka przyznało Nagrody Grand Prix.

  • Grand Prix w kategorii piosenka angielska zdobyła Emilia Motak z Gimnazjum w Iwkowej,
  • Grand Prix w kategorii piosenka niemiecka powędrowało do Pauliny Zelek ze SP w Łososinie Dolnej.

Jury przyznało też wyróżnienie specjalne dla Julii Śliwy za wspaniałe wykonanie piosenki oraz profesjonalne zachowanie sceniczne.

W przerwie wykonawcy częstowali się wspaniałymi kiełbaskami, przygotowanymi przez nauczycieli dzięki uprzejmości pana Dyrektora Stanisława Zelka. Po ogłoszeniu wyników wszyscy posłuchali krótkiego recitalu Pani Adriany Rejowskiej oraz Klaudii Kulak. 

Wszystkim wykonawcom gratulujemy wysokiego poziomu i zapraszamy za rok na kolejny festiwal piosenki do SP w Michalczowej.

GALERIA