OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE III STOPNIA !

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 12:00 dnia 31.08.2021 r. do godz. 08:00 dnia 02.09.2021 r. Kolejna strefa intensywnych opadów deszczu powodować będzie ponowne wzrosty poziomu wód, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych.


Prawdopodobieństwo: 90 %
Stopień zagrożenia: 3 stopień ( w skali 3 - stopniowej)


W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/ 414-16-21, /018/ 414-16-22.