NOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW

Przypominamy, że

od 1 lipca 2021 r. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć  deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w celu zebrania danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.  

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Żeby to zrobić, musimy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

W przypadku składania deklaracji w formie elektronicznej należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć na stronie głównej ->złóż deklarację<- wypełnić ją i wysłać.

W przypadku, gdy nie mamy dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego deklarację można złożyć w wersji papierowej, osobiście w urzędzie gminy właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem na adres urzędu gminy.
Wzór deklaracji w formie papierowej dostępny jest pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Terminy na złożenie deklaracji.

  • Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. należy złożyć w terminie 12 miesięcy.
  • Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia
w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Logo GUNB