Piękna sala gimnastyczna w Rojówce otwarta

W czwartek  –  16 września 2021 roku odbyło się oficjalne otwarcie i oddanie do użytku nowo wybudowanej Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojówce. Otwarcie sali rozpoczęło się od przecięcia wstęgi i poświęcenia obiektu przez Ks. Prałata Stanisława Berdzika Proboszcza Parafii Tęgoborze.  Wszystkich zebranych powitała Pani Maria Grzegorzek – Dyrektor Szkoły, wyrażając ogromną radość z powstania nowego obiektu sportowego: „Marzeniem naszym było stworzenie optymalnych warunków i takiego miejsca, gdzie każde dziecko swobodnie mogłoby rozwijać się poprzez ruch oraz uprawiać wybrane dyscypliny sportowe w zdrowej wzajemnej rywalizacji. Od dziś zacznie się lepsza przyszłość dla uczniów naszej szkoły, którzy będą mogli ćwiczyć w wymarzonych warunkach na miarę XXI wieku”. Podziękowała wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania kompleksu sportowego wręczając pamiątkowe podziękowania.

Uroczystość otwarcia sali uświetniło wielu znamienitych gości: Zofia Bukowiec -przedstawicielka biura poselsko–senatorskiego Posłanki na Sejm RP Anny Paluch oraz Senatora RP Jana Hamerskiego, Adam Skwarło - Dyrektor Kuratorium Oświaty w Krakowie - Delegatura w Nowym Sączu, Grażyna Prusak-Burdacka - Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie - Delegatura w Nowym Sączu. Swoją obecnością zaszczycili nas także: Stanisław Pasoń - Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki, Marek Pławiak - Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Piotr Stach - Wójt Gminy Laskowa, przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą, prezesi: Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej Zdzisława Orzeł i „SHP” Rolnik w Łososinie Dolnej Jan Cięciwa, Dyrektorzy Szkół z Gminy Łososina Dolna, Radni Rady Gminy oraz Sołtysi. Z okazji oddania sali gimnastycznej przesłane zostały listy gratulacyjne od Posłów na Sejm RP: Anny Paluch, Barbary Bartuś, Jagny Marczułajtis – Walczak, Arkadiusza Mularczyka, Patryka Wichra i Senatorów RP: Jana Hamerskiego, Wiktora Durlaka oraz od I Wicewojewody Małopolskiego Józefa Leśniaka. Wśród zacnych gości nie zabrakło również wykonawców robót budowlanych: Roberta Złockiego, Bogdana Romanka, kierownika budowy Mariusza Króla oraz inspektora nadzoru Tadeusza Kanownika.

Po przywitaniu zaproszonych gości głos zabrał współgospodarz uroczystości Andrzej Romanek – Wójt Gminy Łososina Dolna dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do budowy sali „Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Te słowa, mimo upływu lat, wciąż pozostają aktualne. Szkoła nie tylko kształci ale i wychowuje. Szczególnie dzisiaj wpajanie młodym ludziom chrześcijańskiego systemu wartości, w którym drugi człowiek znajduje się na poczesnym miejscu, jest niezwykle ważne. Sport uczy szacunku dla drugiego człowieka, szlachetnej rywalizacji. Uczy więc szacunku dla kolegi i koleżanki z boiska.

Sala gimnastyczna dopełnia edukacyjną ofertę dla dzieci i młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej w Rojówce. Ale wierzę głęboko, że będzie miejscem tętniącym sportowo-rekreacyjnym życiem, gdzie młodzież ale i starsi, seniorzy, mieszkańcy okolicznych miejscowości, spotykać się będą aby spędzać wspólnie czas aktywnie wypoczywając i uprawiając sport. Jestem przekonany, że sala gimnastyczna i infrastruktura sportowa znajdująca się wokół szkoły tworzyć będą lokalne centrum sportowo-rekreacyjne z którego chętnie korzystać będą nasi mieszkańcy”.    

Prace budowlane trwały od 20.02.2020 r. do 31.08.2021 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 3.100.000 zł.  Budowa została sfinansowana ze środków własnych Gminy Łososina Dolna. Nowo oddany kompleks sportowy to sala główna z boiskiem umożliwiającym rozegranie zawodów w większości dyscyplin sportowych i nowoczesne zaplecze: szatnie z kompletnymi węzłami sanitarnymi, pokój dla nauczyciela i pomieszczenia magazynowe na sprzęt.

Kolejną część spotkania stanowiły przemówienia wielu zacnych gości, którzy gratulując wspaniałej, na miarę XXI wieku inwestycji, wypowiedzieli wiele ciepłych słów pod adresem Rady Gminy, Wójta oraz organizatorów, życząc dalszej owocnej współpracy i dalszych tak trafnych inwestycji w gminie. Kontynuując uroczystość, zaprezentowano część artystyczną, na którą złożyły się występy w wykonaniu uczniów szkoły.

Przy tej okazji wzbogaciła się baza dydaktyczna szkoły – dostaliśmy w prezencie wiele kompletów  piłek, stół do tenisa stołowego od „SHP Rolnik” w Łososinie Dolnej oraz promesę od MORD w Nowym Sączu na zakup sprzętu sportowego.

Słowa podziękowania skierowała do dyrekcji, wójtów i radnych Pani Aneta Krawczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców: „Dziękujemy Wójtowi Andrzejowi Romankowi i Radnym obecnej kadencji oraz Wójtowi Stanisławowi Golonce i Radnym poprzedniej kadencji, którzy udzielili swojego poparcia dającego początek budowie. Zdajemy sobie sprawę, że był to właściwy moment na podjęcie takiej decyzji, gdyż w obecnym kryzysie gospodarczym trudno byłoby sprostać temu zadaniu.”

Trwając w atmosferze podziękowań Pani Dyrektor Maria Grzegorzek w swoim końcowym przemówieniu wyraziła ogromną wdzięczność wszystkim zacnym gościom, którzy wraz ze społecznością lokalną tworzą historię naszej szkoły. Jeszcze raz podkreśliła znaczącą rangę działań Pana Andrzeja Romanka: Panie Wójcie. Jako dyrektor szkoły w imieniu własnym i całego Grona Pedagogicznego, dziękuję Panu, za właściwe kreowanie lokalnej polityki oświatowej. Dziękuję za Pana starania i osobiste zaangażowanie. Doceniamy Pana gospodarską troskę i ogromny, nieoceniony wkład pracy włożony w powstanie tego dzieła.” Podziękowała Radzie Gminy, wykonawcom Robertowi Złockiemu i Bogdanowi Romankowi, kierownikowi budowy Mariuszowi Królowi, inspektorowi nadzoru Tadeuszowi Kanownikowi, pełnomocnikowi wójta Józefowi Szkarłatowi, kierownikowi IFS Adamowi Wolakowi za trud włożony w wykonanie tej inwestycji oraz wszystkim sponsorom, którzy pomogli w organizacji uroczystości otwarcia sali gimnastycznej.

Sponsorami byli: wykonawcy sali Robert Złocki i Bogdan Romanek, Rada Rodziców, Sołtysi wsi: Zawadka, Łyczanka, Rojówka, Skrzętla, Prezesi firm: Jolanta Zygmunt Wolak - MIKA, Ewa Stanisław Kościelniak - WOJ-BET, Marta Rafał Kołdras TRANSWIERTEL, Tomasz Tarczoń DT, Krystyna Józef Kmiecik Usługi Mechaniczno –Ślusarskie, Aneta Mariusz Krawczyk Usługi Ogólnobudowlane, Lucyna Józef Grzyb Piekarnia Tęgoborze.

Uzupełnieniem uroczystości była bogata wystawa fotograficzna dokumentująca przebieg budowy oraz prezentacja multimedialna z tej inwestycji i różnych działań podejmowanych w szkole. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości zaproszono gości na wspólny obiad.

 

                                                                                   Samorząd Uczniowski

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w galerii szkoły

 

GALERIA