Nasze Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze sprawne i gotowe do działań

Dnia 26.09.2021 r. na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w miejscowości Rożnów odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla gmin: Gródek nad Dunajcem oraz Łososina Dolna. W zawodach wzięło udział 6 drużyn, w tym 4 chłopięce i 2 dziewczęce.

Wyniki w naszej Gminie przedstawiają się następująco:

I miejsce - MDP OSP Łososina Dolna

II miejsce – MDP OSP Tabaszowa

Cieszymy się, że rosną nam godni  następcy naszych Druhen i Druhów.

Wszystkim drużynom  gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie  w rozwijaniu swoich pasji w ochotniczych strażach pożarnych.

GALERIA