Ogłoszenie o podjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie części tekstowej

Na posiedzeniu Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30.09.2021 r. uchwalono się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna, zatwierdzonego uchwałą Nr 114/XV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 4 marca 2008r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 249/08 poz.1575 z późn. zm.) w zakresie zmiany ustaleń zawartych w § 11 ust. 2 pkt 2 części tekstowej planu.