Odbudowa drogi gminnej nr 292498 K Łęki – koło Nowaka w km 0+000,00 – 0+400,00 w miejscowości Łęki.

Znak sprawy: IFS.271.29.2021.SA
 
Nr ogłoszenia na BZP: 2021/BZP 00235516/01
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej:
 
Termin składania ofert: 02.11.2021 godzina 09:00
Otwarcie ofert:  02.11.2021 godzina 09:30
 
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.29.2021.SA

Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów jest dostępnych w BIP.