KREDYT KLĘSKOWY

Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej przygotował ofertę kredytu klęskowego dla klientów sektora rolniczego prowadzących gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej.

 Kredyt przeznaczony na finansowanie nakładów ponoszonych na przywrócenie produkcyjności produkcji rolnej, które uległy szkodom spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, na zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej, np.:

- materiału siewnego i szkółkarskiego;

- nawozów mineralnych;

- środków ochrony roślin;

- paliwa na cele rolnicze;

- pasz dla zwierząt gospodarskich;

- materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli;

 

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za okres korzystania z kredytu od dnia jego uruchomienia do dnia dokonania całkowitej spłaty.

 

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 100% kosztów (nakładów) niezbędnych na wznowienie produkcji po klęsce, oraz wielkości szkód w uprawach rolnych, oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, z zastrzeżeniem, że maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta.

 

 Atrakcyjne oprocentowanie 2%* w skali roku, prowizja od 1,5% do 2,5% kwoty kredytu (uzależniona od wewnętrznych regulacji Banku)

Więcej informacji o kredycie można uzyskać pod numerem telefonu : 18 4448024 wew. 20.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej

 

 

*Oferta obowiązuje dla kredytów udzielonych po 01.11.2021r. do 30.06.2022r.