30- lecie nadania imienia szkole

„ Aby czas nie zatarł śladów … ”

20 listopada 2021 na stałe zapisał się na kartach historii naszej  szkoły. Tego właśnie dnia odbyła się gala poświęcona pięknemu jubileuszowi 30-lecia nadania imienia naszej szkole połączona z koncertem Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14.00 Mszą Świętą w kościele Parafialnym w Tęgoborzy, którą odprawił i homilię okolicznościową wygłosił ks. Proboszcz Stanisław Berdzik.

30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 1
30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 2

Po Mszy Św. i uroczystym przemarszu przy dźwiękach orkiestry OSP z Tęgoborzy uczestnicy zgromadzili się w sali gimnastycznej szkoły, gdzie odbyła się dalsza część świętowania. Tutaj, nad zebranymi górowała piękna dekoracja, która współgrała z tematyką recytowanych wierszy.

30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 3

Na początku panie prowadzące Jubileusz podały z kart kroniki szkolnej okoliczności nadania imienia naszej szkole. Minutą ciszy uczczono pamięć tych nauczycieli, których już nie ma wśród nas, a którzy przyczynili się do tego, że nasza szkoła nosi dziś imię majora pilota Jerzego Iszkowskiego i wychowywali, kształcili wiele pokoleń młodych ludzi. Wspomniano także o wszystkich „Bohaterach tamtych dni”, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Irena Basta. Serdecznie powitała zaproszonych gości: wójta Gminy Łososina Dolna- Andrzeja Romanka, pana Jerzego Schneidera- przewodniczącego Rady Gminy, panią Grażynę Prusak - Burdacką- starszego wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Księdza Proboszcza Stanisława Berdzika i wszystkich zebranych. W chwili ciszy i zadumy dyrektor szkoły odczytała List_od_p._Waclawa_Iszkowskoiego.pdf, który w imieniu swoim i całej Rodziny podziękował za lata pamięci o Jerzym Iszkowskim.

30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 4

W dalszej części głos zabrał wójt Gminy Łososina Dolna- Andrzej Romanek. W swoim wystąpieniu podkreślił, że patron to bardzo ważna postać w życiu szkoły, wokół której buduje się tradycje, wprowadza uczniów w świat wartości.

30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 5

Istotnym elementem uroczystości było wystąpienie dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie pana Tomasza Koseckiego i podarowanie szkole obrazu przedstawiającego samolot, którym mjr pil. Iszkowski wykonał pierwszy lot bojowy.

30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 6

Uczestnicy tego wzniosłego wydarzenia z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem wysłuchali montażu słowno-muzycznego „… aby czas nie zatarł śladów …” poświęconego osobie Patrona. Piękna recytacja była przeplatana piosenkami w wykonaniu chóru szkolnego.

30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 7
30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 8
30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 9
30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 10

Na zakończenie akademii uczniowie w postawie stojącej wykonali utwór pt. „Piosenka o pilocie Iszkowskim, która od tego momentu stała się oficjalnym hymnem naszej szkoły. Autorem tekstu jest prof. dr hab. Wojciech Kudyba – polski poeta, krytyk, historyk literatury, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od wielu lat związany z tęgoborską i sądecką ziemią, zaś muzykę skomponował  Stanisław Mrzygłód – rodowity Tęgoborzanin, absolwent naszej szkoły, pasjonat muzyki od wielu lat związany ze szkolnym zespołem Stokrotki, dla którego tworzy aranżacje muzyczne.

30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 11

W drugiej części uroczystości odbył się  Koncert Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Na scenie wystąpił duet: Magdalena Niedbała - Solarz i Mariusz Solarz, który przy akompaniamencie Jana Baciaka wykonał utwory patriotyczne.

30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 12

Wiele wzruszeń i radości dostarczył występ Chóru Parafialnego pod kierownictwem Jarosława Musiała.

30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 13

Na zakończenie uroczystości pod batutą Romana Gwoździa wystąpiła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy, która w tym roku obchodzi 40-lecie swojej działalności.

30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 14

Cała społeczność szkolna z wielkim oddaniem zaangażowała się w ten Jubileusz. Uczniowie wykonali piękne oryginalne prace plastyczne inspirowane życiem Patrona, które zdobią korytarze szkolne. Kształt całej imprezie, a więc scenariusz, dobór repertuaru, scenografia i przygotowanie uczniów to zasługa Pani Dyrektor, Grona Pedagogicznego i Pracowników naszej szkoły.

30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 15
30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 16
30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 17
30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 18
30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 19
30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 20

Na zakończenie pani Dyrektor Irena Basta podziękowała zaproszonym gościom, nauczycielom, rodzicom i młodzieży szkolnej za udział w tej uroczystości. Szczególne słowa podziękowania skierowała do Firmy „SCANDINAVIA” za ufundowanie wyposażenia do dwóch Stref Relaksu,

30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 21
30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 22
30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 23
30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 24
30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 25

właścicielom Piekarni Grzyb za ciasta dla społeczności szkolnej, Centrum Kultury i Promocji w Łososinie Dolnej za nagłośnienie, Firmie DT Tomasz Tarczoń za zasponsorowanie owoców, panu Mateuszowi Pławeckiemu za fotografowanie uroczystości i Radzie Rodziców za przygotowanie poczęstunku dla uczniów.

30- lecie nadania imienia szkole - Obrazek 26

Po części oficjalnej pani Dyrektor zaprosiła wszystkich na poczęstunek do stołówki szkolnej.

* Cały materiał został udostępniony przez SP w Tęgoborzy