OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA o przystąpieniu do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łososina Dolna.