Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego"

Znak sprawy: IFS.271.32.2021.SA 
 
Nr ogłoszenia na BZP to: 2021/BZP 00291458/01
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej:
 
Termin składania ofert: 08.12.2021 godzina 10:00
Otwarcie ofert:  08.12.2021 godzina 10:15
 
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.32.2021.SA
 
 

Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów jest dostępnych w BIP