Nowoczesny E-urząd w Gminie Łososina Dolna

Zamawiający: GMINA ŁOSOSINA DOLNA, 33-314 ŁOSOSINA DOLNA 300.

Znak sprawy: IFS.271.30.2021.SA

Termin składania ofert: 12.01.2022 r. do godziny 09:00 - platforma MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/

Otwarcie ofert: 12.01.2022 r. o godz. 09:30

Data przesłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 07.12.2021 r.

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 10.12.2021 pod nr: 2021/S 240-630098

Identyfikator postępowania na platformie MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/

Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów jest dostępnych w BIP