„Poznaj Polskę” – dofinansowanie do wycieczek szkolnych

Gmina Łososina Dolna zawarła porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego  na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę„  na  łączną kwotę  38.372 złote.

Wkład własny pochodzący z wpłat rodziców  wynosi  34.490,40 złote.

Całkowity koszt zakończonego zadania wynosi 72.862,40 złote.

Dyrektorzy szkół podstawowych wnioskowali o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021 r.  na realizację  tego zadania -  wycieczki  do wyznaczonych z listy miejsc w Polsce. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. O przyznaniu środków dla szkół zadecydowała jednak ograniczona pula środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2021 r.  

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie   czterech  wycieczek dla uczniów  z trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Łososina Dolna tj.:

1. Szkoły Podstawowej  w Łososinie Dolnej  - 1 wycieczka do Warszawy

2. Szkoły Podstawowej w Witowicach Dolnych – 1 wycieczka do Warszawy                      

3. Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy – 2 wycieczki tj.wycieczka : Komańcza i Bóbrka oraz   wycieczka do Krakowa

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej naukii jest elementem programu „Polski Ład”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.