Nowe Przetargi - Remonty dróg

Informujemy, że dział ZAMÓWIENIA PUBLICZNE został zaktualizowany o POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE  ===>>  NAZWA ZADANIA:

1. Remont korpusu drogi gminnej nr 292681 K Tęgoborze - Białawoda (Kocoń) w miejscowości Tęgoborze w km 0+000 - 0+370.

2. Remont korpusu drogi gminnej nr 292445 K Białawoda - Zawadka - Stara Wieś w miejscowości Białawoda w km 0+000 - 0+670.

3 Remont korpusu drogi gminnej nr 292719 K Zawadka - Podchełmie w miejscowościach Zawadka, Skrzętla - Rojówka w km 0+000 - 1+380, 1+462 - 2+027, 2+054 - 2+401, 2+576 - 2+645, 2+827 - 3+350, oraz poza zakresem powodziowym w km 1+380 - 1+462, 2+027 - 2+054, 2+401 - 2+576, 2+645 - 2+827