Mieszkańcu, usuń pokrywę śnieżną z dachu!

Urząd Gminy w Łososinie Dolnej uprzejmie informuje, że w związku z okresem zimowym właściciele, zarządcy i administratorzy obiektów budowlanych zobowiązani są do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropach, balkonach, tarasach użytkowych i tym podobnych elementach budynków, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wielkopowierzchniowych.

W przypadku stwierdzenia nadmiernego nagromadzenia śniegu, lodu, sopli lub nawisów lodowych odpowiedzialny za stan budynku winien je natychmiast usunąć. Prace te muszą być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych – tak jak roboty na wysokościach.

Ponadto, każdy właściciel i zarządca budynku jest zobowiązany do przeprowadzenia okresowych kontroli m.in. instalacji grzewczych, gazowych, kominowych i wentylacyjnych, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i firmach oraz obiektach użyteczności publicznej. Obowiązki te wynikają z przepisów Prawa budowlanego i podlegają kontroli przez upoważnione do tego organy.