Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia