Odbudowujemy drogi zniszczone podczas tegorocznej powodzi

logoBieżący rok dotknął naszą gminę klęskami żywiołowymi, między innymi w postaci intensywnych opadów deszczu, których efektem była tzw. „błyskawiczna powódź”, która wyrządziła ogromne szkody w infrastrukturze drogowej. Gmina po wielu staraniach otrzymała od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2021 r.

Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na zrealizowanie i oddanie do użytkowania w dniu 17 grudnia br. miedzy innymi pięciu odcinków dróg gminnych zakwalifikowanych do odbudowy przez Komisję Wojewódzką powołaną przez Wojewodę Małopolskiego.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wykonano:

  • odbudowę drogi gminnej nr 292729 K Zawadka – Osiedle Baranów w km 0+000,00 – 0+235,00 w miejscowości Zawadka. Zakres robót obejmował: prace rozbiórkowe, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy, nawierzchni asfaltowej w postaci warstw wiążącej i ścieralnej, odbudowę poboczy, odbudowę odwodnienia drogi. Koszt odbudowanej drogi wyniósł 282 294,86 złotych, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 44 480,00 złotych,

 

  • odbudowę drogi gminnej nr 292685 K Tęgoborze – Rachów w km 0+020,00 – 0+155,00 w miejscowości Tęgoborze. Zakres robót obejmował: prace rozbiórkowe, odbudowę zniszczonego kolektora kanalizacji deszczowej odwadniającego drogę wraz ze studzienkami, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy, ułożenia krawężników drogowych, wykonanie nawierzchni asfaltowej w postaci warstw wiążącej i ścieralnej. Koszt odbudowanej drogi wyniósł 407 335,47 złotych, w tym dofinansowanie z budżetu państwa  300 074,00 złotych,

 

  • odbudowę drogi gminnej nr 292625 K Świdnik – Jodłowiec w km 2+195,00 - 2+340,00 w miejscowości Świdnik. Zakres robót obejmował: prace rozbiórkowe, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej w postaci warstw wiążącej i ścieralnej, odbudowę poboczy drogi, odbudowę odwodnienia drogi w postaci wykonania kolektora kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę wraz ze studzienkami. Koszt odbudowanej drogi wyniósł 235 255,85 złotych, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 95 073,00 złotych,

 

  • odbudowę drogi gminnej nr 292441 K Białawoda – Kokoce w km 0+075,00 – 0+250,00 w miejscowości Białawoda. Zakres robót obejmował: prace rozbiórkowe, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej w postaci warstw wiążącej i ścieralnej, odbudowę poboczy drogi. Koszt odbudowanej drogi wyniósł 127 431,32 złotych, w tym dofinansowanie z budżetu państwa  57 710,00   złotych,

 

  • odbudowę drogi gminnej nr 292498 K Łęki koło Nowaka w km 0+000,00 - 0+400,00 w miejscowości Łęki. Zakres robót obejmował: prace rozbiórkowe, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni betonowej, odbudowę poboczy, odbudowę odwodnienia drogi w postaci wykonania przepustów drogowych, ułożenie korytek ściekowych, umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi. Koszt odbudowanej drogi wyniósł 594 870,94 złotych, w tym dofinansowanie z budżetu państwa  321 880,00 złotych.

 

Łączna długość w/w odcinków dróg wynosi: 1 093,00 mb, a łączny koszt ich odbudowy to kwota: 1 647 288, 44 złotych, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło  819 217,00 złotych.

Cieszę się, że mimo trudnych warunków udało się odbudować pięć odcinków dróg zniszczonych przez ulewne deszcze. Niezwykle groźne anomalia pogodowe, które dotknęły naszą gminę spowodowały duże straty w komunalnej infrastrukturze drogowej i mostowej. Mimo krótkiego czasu dużo udało się już zrobić, ale wciąż jest jeszcze sporo do zrobienia, bowiem skala zniszczeń była naprawdę duża. Pracujemy nad tym aby pozyskać środki w następnych latach. Mam nadzieję, że takie środki będą i z czasem nie tylko  odbudujemy ale wyraźnie polepszymy zniszczoną przez powódź infrastrukturę komunalną. Pozyskane dotychczas dofinasnowanie pozwoliło w części zrekompensować poniesione straty. Prace polegające na odbudowie w/w dróg były realizowane przy sporym udziale środków z budżetu gminy, bowiem do otrzymanego dofinansowania musieliśmy dołożyć wkład własny. Jednak bez dofinansowania z budżetu państwa nie bylibyśmy w stanie podołać tym zadaniom, które są naprawdę kosztowne. Klęski żywiołowe powodują nie tylko straty w infrastrukturze, ale też poważnie nadwyrężają budżet gminy. Nie było łatwo, ale myślę że wyzwaniom tym podołaliśmy – podkreśla wójt Andrzej Romanek.

 

GALERIA