Kolejne drogi zniszczone podczas ubiegłorocznej powodzi odbudowane

logoUbiegły rok był dla naszej gminy niezwykle trudny. Klęski żywiołowe, w tym tzw. „błyskawiczna powódź”, wyrządziły ogromne szkody w infrastrukturze drogowej. Gmina otrzymała od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2021 r.

Środki własne z budżetu gminy oraz otrzymane dofinansowanie pozwoliło na zrealizowanie i oddanie do użytkowania w dniu 22 grudnia 2021 r. kolejnych dwóch odcinków dróg gminnych zakwalifikowanych do odbudowy przez Komisję Wojewódzką powołaną przez Wojewodę Małopolskiego.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wykonano:

  • odbudowę drogi gminnej nr 292725 K Zawadka – Koszary Podchełmie w km 0+000,00 – 0+150,00 w miejscowości Zawadka. Zakres robót obejmował: prace rozbiórkowe uszkodzonej nawierzchni, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni asfaltowej w postaci warstwy wiążącej i ścieralnej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Koszt odbudowanego odcinka drogi to kwota 124 384,06 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 99 500,00 zł,

 

  • odbudowę drogi gminnej nr 292448 K Białawoda - Bażówka w km 1+200,00 – 1+435,00 w miejscowości Białawoda. Zakres robót obejmował: wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,  wykonania nawierzchni asfaltowej w postaci warstwy wiążącej i ścieralnej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Koszt odbudowanego odcinka drogi to kwota 128 209,43 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 102 560,00 zł.

Łączna długość odbudowanych dwóch odcinków dróg gminnych wyniosła 385 mb, a łączny koszt odbudowy w/w dróg to kwota 252 593,49 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 202 060,00 zł.

To kolejne drogi odbudowane ze zniszczeń jakie dotknęły nasza gminę w ubiegłym roku. Warto przypomnieć, że już 17 grudnia 2021 r. oddaliśmy do  użytkowania pięć odcinków dróg gminnych zniszczonych podczas ubiegłorocznej powodzi. W sumie odbudowaliśmy siedem odcinków dróg, na które pozyskaliśmy przeszło 1mln złotych środków zewnętrznych. Bez środków z budżetu państwa odbudowa zniszczonych dróg byłaby niezwykle trudna. Liczymy na kolejne dofinansowanie na odbudowę zniszczeń jakie miały miejsce w 2021 r. Mimo iż dużo udało się już zrobić, to wciąż jest jeszcze sporo do zrobienia, bowiem skala zniszczeń była naprawdę duża. Mam nadzieję, że z czasem „zabliźnią się rany” jakie poczyniła ubiegłoroczna powódź w naszej gminie i przy wsparciu finansowym z budżetu państwa odbudujemy zniszczoną infrastrukturę, z korzyścią dla mieszkańców naszej gminy – podkreśla wójt Andrzej Romanek.

Pragniemy serdecznie podziękować firmom, które wykonywały te zadania, mieszkańcom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do ich realizacji.

GALERIA