Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Łososina Dolna

Regulamin jest załącznikiem do Uchwały nr. 314/XXXII/2021 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28.12.2021.

Pełna treść uchwały

Regulamin do pobrania poniżej

Więcej informacji o projekcie można uzyskać tutaj