Analiza ubóstwa energetycznego

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego Uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku, istnieje obowiązek opracowania analizy skali ubóstwa energetycznego w każdej gminie.

Obecnie funkcjonują programy dotacyjne na wykonywanie termomodernizacji budynków oraz wymianę źródeł ciepła skierowane także do ubogich energetycznie (np. Czyste Powietrze, Stop Smog ), które mają określone wymogi w głównej mierze w oparciu o ubóstwo energetyczne, a brak wiedzy na temat skali tego zjawiska utrudnia samorządom proces aplikowania i wdrażania instrumentów wsparcia, które mogłyby ograniczyć występowanie tego zjawiska.

Prosimy osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego o wypełnienie załączonej ankiety oraz dostarczenie jej do Urzędu Gminy w terminie do 20 maja 2022 r.

Pozyskane dane wykorzystane będą jedynie w celach statystycznych i przechowywyane przez Urząd Gminy Łososina Dolna zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

  • Ankieta do pobrania TUTAJ
  • Klauzula informacyjna RODO

GALERIA