Komunikat dot. wprowadzenia stopni alarmowych

Komunikat - wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE CRP)

Wójt Gminy Łososina Dolna informuje, że  Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem nr 107 z dnia 28 kwietnia 2022 r.  wprowadził drugi stopień alarmowy (2 stopień BRAVO) na terytorium RP oraz Zarządzeniem nr 108 z dnia 28  kwietnia 2022 r. wprowadził trzeci stopień alarmowy CRP (3 stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 1 maja 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 15 maja  2022 r. do godz. 23:59.