Już Pływam 2022 rok

Gmina Łososina Dolna przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego realizuje w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2022 r.  projekt pn.  „Już pływam”.

Celem projektu jest nabycie przez uczniów podstawowych umiejętności i podstaw prawidłowych technik pływania, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych,  poprawa oraz  podniesienie ogólnej  sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych, a także zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu  oraz  upowszechnianie  kultury fizycznej.

W projekcie uczestniczy łącznie 75 uczniów trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Łososina Dolna (tj. Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej, Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy oraz  Szkoły Podstawowej w Rąbkowej). 

Zajęcia nauki pływania odbywają się w pięciu grupach szkoleniowych, na trzech obiektach sportowych (tj. Pływalnia Limanowska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu oraz Aqua Centru w Chełmcu). Uczniowie w ramach ośmiu wyjazdów uczestniczą w 2-godzinnych zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego to 14.300 zł., środki własne to 14.420 zł.

Zdjęcie: Logo małopolskiego projektu nauki pływania "Już Pływam".