Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - „Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 700,00 m3/d i 8600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna.”

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: „Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 700,00 m3/d i 8600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna.”


Data zamieszczenia ogłoszenia:  2022-06-14 
​Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 pkt 2)

Termin składania ofert:2022-06-29
Procedura unijna (powyżej progów):
Nie
Identyfikator postępowania:IFS.271.30.2022.SA
Link do miniPortalu:
Numer ogłoszenia:2022/BZP 00208897/01
Pełna treść ogłoszenia:
ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Dokumentacja przetargu znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki"


Znak sprawy: IFS.271.30.2022.SA

Nr ogłoszenia na BZP: 2022/BZP 00208897/01
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego i innych załączników  załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Termin składania ofert: 29.06.2022 godzina 09:00
Otwarcie ofert:  29.06.2022 godzina 09:30
 
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.30.2022.SA

Więcej szczegółowych informacji dostępnych w sekcji "Załączniki