Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Modernizacja drogi gminnej nr 292431 K Bilsko – koło Słomki w km 0+000,00 – 0+404,00 w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna.

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 292431 K Bilsko – koło Słomki w km 0+000,00 – 0+404,00 w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna 

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2022-06-15

​Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb zamówienia:
tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)
Termin składania ofert:2022-06-30
Procedura unijna (powyżej progów):
Nie
Identyfikator postępowania:IFS.271.28.2022.SA
Link do miniPortalu:
Numer ogłoszenia:2022/BZP 00210838/01
Pełna treść ogłoszenia:
ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Dokumentacja przetargu znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki"


Znak sprawy: IFS.271.28.2022.SA

Nr ogłoszenia na BZP: 2022/BZP 00210838/01
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego i innych załączników  załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Termin składania ofert: 30.06.2022 godzina 09:00
Otwarcie ofert: 30.06.2022 godzina 09:30
 
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.28.2022.SA

Więcej szczegółowych informacji dostępnych w sekcji "Załączniki


Więcej szczegółowych informacji dostępnych TUTAJ