Komunikat dot. wprowadzenia stopni alarmowych

 
Komunikat - wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE CRP)

Wójt Gminy Łososina Dolna informuje, że Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem nr  193 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) oraz Zarządzeniem nr 192 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od dnia 1 lipca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 lipca 2022 roku do godz. 23:59.