Nowe nawierzchnie sportowe

Operacja pn.

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna poprzez wykonanie nawierzchni na boiskach w miejscowości Tęgoborze i Michalczowa

mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców, oraz zrównoważony rozwój obszaru w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez remont istniejących boisk w miejscowości Tęgoborze i Michalczowa, oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Gminy Łososina Dolna.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2.  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki operacji:

  1. Wykonanie nawierzchni polipropylenowej na istniejących boiskach w miejscowości: Tęgoborze i Michalczowa.
  2. Montaż nowych bramek do piłki ręcznej, kompletnych stojaków do koszykówki i siatkówki.
  3. Dostawa i montaż tablic informacyjno – promocyjnych.

Boisko w miejscowości Michalczowa

Boisko w miejscowości Tęgoborze

Tablica informacyjno - promocyjna