Zakaz używania wody do innych celów niż socjalno – bytowe

UWAGA!

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z o.o. informuje, że od dnia
6 sierpnia 2022 roku do odwołania obowiązuje zakaz używania wody do innych celów niż socjalno – bytowe.

Zakaz dotyczy między innymi napełniania basenów, mycia samochodów, podlewania trawników, upraw polowych itp.

Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie i odpowiedzialne potraktowanie wprowadzonych ograniczeń.

Prezes

mgr inż. Paweł Salamon