Fotorelacja z Jubileuszu 90-lecia Parafialno-Gminnej Orkiestry w Łososinie Dolnej

„Aby nigdy nie wygasła w Was miłość do muzyki. Niech realizowana wspólnie pasja przynosi radość słuchaczom, a muzykom twórczą satysfakcję”


W sobotę 7 lipca 2018 r. w Centrum Kultury odbył się Jubileusz 90-lecia Parafialno- Gminnej Orkiestry Dętej z Łososiny Dolnej. Jubileusz rozpoczął się mszą św. w kościele w Łososinie Dolnej. Następnie orkiestra wykonując utwory, korowodem wraz z gośćmi i grupą taneczną Tamburmajorki, przeszli do Centrum Kultury na drugą część uroczystości.

 

Po powitaniu gości orkiestra rozpoczęła koncert, który zachwycił wszystkich uczestników tego doniosłego wydarzenia. Za całokształt swojej działalności orkiestra otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej Piotra Glińskiego. Wręczenia tej prestiżowej nagrody dokonał Starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Pławiak oraz Wójt Gminy Łososina Dolna Stanisław Golonka. Nagrody finansowe przekazali Starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Pławiak, Wójt Gminy Łososina Dolna Stanisław Golonka wraz z Przewodniczącym i Zastępcą Rady Gminy w Łososinie Dolnej oraz Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna Monika Sowa.

Zebrani goście przekazali słowa uznania, podziękowania za wkład całej orkiestry na czele z Kapelmistrzem Tadeuszem Szkarłatem w krzewienie kultury, promowanie gminy, regionu sądeckiego na szczeblu krajowym i za granicami. Patronat honorowy Jubileuszu 90- lecia Parafialno-Gminnej Orkiestry w Łososinie Dolnej objął Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Marek Pławiak Starosta Nowosądecki.

Zapraszamy na fotorelację. 

GALERIA