570 tys. zł dotacji – wręczenie promesy

27 lipca b.r. w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik wręczył Wójtowi Gminy Łososina Dolna Stanisławowi Golonce promesę dotacji związaną z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 570 tys. zł na remont dwóch dróg gminnych.

Promesa została przyznana na remont następujących dróg:

  1. Remont korpusu drogi gminnej nr 292730 K Zawadka - Rozdziele - Klęczany w miejscowości Zawadka w km 0+270-0+770.
  2. Remont korpusu drogi gminnej nr 292680 K Tęgoborze - Kapłoniec - Białawoda w miejscowości Tęgoborze w km 0+000-0+300.

Bardzo dziękujemy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Joachimowi Brudzińskiemu oraz Wojewodzie Małopolskiemu Panu Piotrowi Ćwikowi, od których otrzymujemy kolejną znaczącą pomoc. Otrzymana dotacja w infrastrukturze drogowej podniesie jakość dróg gminnych, przyczyni się również do zwiększenia poziomu rozwoju gospodarczego i lepszej dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców i turystów naszej Gminy.

Dotacja z budżetu państwa max. w 80% pokryje koszty remontu, pozostałe koszty Gmina musi dołożyć z własnego budżetu.