Zwrot Podatku Akcyzowego - II TERMIN

W dniach od 1 do 31 sierpnia 2018 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Łososina Dolna wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (Faktury za okres od 1 luty do 31 lipca 2018 roku).

 

Wnioski należy składać w/w terminach w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej 

na DZIENNIKU PODAWCZYM  pok. 12.

 

WNIOSEK
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku wynosi:

86,00 złotych   x    ilość ha użytków rolnych.