W Gminie Łososina Dolna nie ma wakacji od inwestycji

Wójt Gminy Łososina Dolna Stanisław Golonka zawsze dbał o oświatę. Właśnie dlatego co roku prowadzone są inwestycje, mające na celu poprawę bazy dydaktycznej i stworzenie komfortowych warunków nauki dla dzieci i młodzieży.

Szkoła Podstawowa w Rąbkowej

- Najlepszą inwestycją jest inwestycja w młode pokolenie – powtarza wójt Stanisław Golonka. Obecnie trwają prace przy budowie obiektu dla Szkoły Podstawowej w Rąbkowej.

- Wszystko przebiega zgodnie z planem – mówi wójt Stanisław Golonka. 

- Prace budowlane wewnątrz budynku zostały już prawie zakończone. Pozostała kosmetyka i sprzątanie oraz zadbanie o wygląd klas.

Te postępy cieszą też dyrektor placówki Marię Orzeł i oczywiście przyszłych uczniów tej placówki.

Obecnie wykonawca koncentruje się na porządkowaniu terenu wokół szkoły - powstają place, parkingi, drogi, chodniki i ogrodzenie.

Na ten miesiąc zaplanowano odbiór budynku przez wymagane służby i instytucje, tak, aby dzieci mogły we wrześniu rozpocząć nowy rok szkolny w nowej szkole. To jedna z większych inwestycji w tym roku, która kosztowała budżet gminy 9 mln złotych. Po poprzednim budynku szkoły  pozostały tylko wspomnienia i zdjęcia…