Fotowoltaika i kolektory słoneczne

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii tj. fotowoltaika i kolektory słoneczne.

Nasz wniosek, wspólny z sześcioma gminami, złożony przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” uzyskał ocenę pozytywną, jednakże znalazł się na liście rezerwowej i może otrzymać dofinansowanie jeżeli pojawią się oszczędności w ramach projektu. W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymały cztery wnioski których wartość projektu wynosi kilkadziesiąt, a w jednym przypadku ponad sto milionów. Informacje w zakresie danego tematu podawać będziemy na bieżąco.