Popieramy inicjatywę i odpowiadamy na APEL

23 lutego br. Rada Gminy w Łososinie Dolnej jednogłośnie podjęła uchwałę popierającą inicjatywę ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu odwołującą się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.

W komitecie honorowym dla tej inicjatywy zasiada 60 lokalnych działaczy i polityków. Wójt Stanisław Golonka również przyłącza się do obywatelskiej koncepcji, która dąży do ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu.

Zbierane są podpisy mieszkańców pod apelem poparcia dla inicjatywy. Lokalna społeczność Gminy Łososina Dolna bardzo chętnie odpowiada na apel.

- Mamy nadzieję zobaczyć na ulicach Nowego Sącza Oddział 1 Pułku Strzelców Podhalańskich wraz z orkiestrą reprezentacyjną. Taka obecność jednostki wojskowej na Sądecczyźnie, zdecydowanie poprawi poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców – mówi Wójt Stanisław Golonka.

Oto treść apelu:

Rezolucja

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

popierającą  inicjatywę ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.

Dnia 14 listopada 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje zwiększenie wydatków na obronność oraz wzrost liczebności sił zbrojnych do przeszło 200 tysięcy.

 

W okresie międzywojennym w Nowym Sączu stacjonował 1 Pułk Strzelców Podhalańskich. Powstał na przełomie listopada i grudnia 1918 roku, wsławił się w walkach w latach 1918-1920 na Spiszu i Orawie, Śląsku Cieszyńskim, Małopolsce oraz wojnie polsko- bolszewickiej. We wrześniu 1939 roku w ramach II Brygady Górskiej Pułk walczył w obronie Nowego Sącza.

Odwołując się do tradycji stacjonującej w okresie międzywojennym jednostki stwierdzamy, że przywrócenie jej do Nowego Sącza leży w interesie obronności kraju, jak i sądeckiego regionu, gdzie głęboko zakorzenione są tradycje patriotyczne, jak i walk o niepodległość naszej Ojczyzny.

To ta Ziemia Sądecka zrodziła oddanych sprawie Ojczyzny bohaterów. Piękne karty historii zapisały takie postaci jak gen. Józef Giza - generał brygady Wojska Polskiego, Józef Bieniek - żołnierz Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, gen. Michał Gałązka - pułkownik artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej i Polskich Sił Zbrojnych, gen. Franciszek Gągor - generał Wojska Polskiego, Kazimierz Pieracki - żołnierz Legionów Polskich, Roman Stramka - słynny kurier górski z czasów II Wojny Światowej, Julian Zubek ps. „Tatar” - major 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK, gen. Józef Kustroń - generał Brygady Wojska Polskiego i wiele innych.

Budującym argumentem jest również fakt. że wojskowe tradycje patriotyczne ukształtowały właściwe wzorce w młodym pokoleniu. Dobitnym przejawem są szkoły i organizacje kształcące młodych Sądeczan w duchu przywiązania i szacunku do munduru.

Jesteśmy toteż przekonani, iż gwarantem obronności jest oddanie i poświęcenie w imię fundamentalnych wartości jakie zostały zaszczepione na Sądecczyźnie. Powierzenie tym samym misji obronności przygranicznej Ziemi Sądeckiej na czele z królewskim miastem Nowy Sącz byłoby przedsięwzięciem słusznym i dumą dla jej mieszkańców.

W 100-lecie Odzyskania Niepodległości Zawsze Wierni Sądeczanie