CAŁY CZAS INWESTUJEMY

Niebawem, bo już w jesieni rozpoczną się prace przy budowie kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej wraz z wodociągiem w Bilsku. Kwota inwestycji jest imponująca – to ponad 3,3 miliona złotych!


- Z kanalizacji korzystają już mieszkańcy Tęgoborzy i Łososiny Dolnej – mówi wójt Stanisław Golonka. – Mamy dwie oczyszczalnie ścieków i około 40 kilometrów sieci. To prawda, nie jest to jeszcze szczyt marzeń, ale co roku gmina przeznacza kolejne środki na poprawę tej sytuacji.


Na prace w Bilsku jest już podpisana umowa i rozstrzygnięty przetarg. Pieniądze będą pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz oczywiście budżetu gminy.
- Wiem, że kanalizacja to jedna z tych inwestycji, na które najbardziej czekają mieszkańcy - dodaje gospodarz gminy. - Robię wszystko, aby pozyskać jak najwięcej środków i kontynuować roboty. Nie da się jednak wszystkiego zrobić na raz i ten, kto składa takie obietnice – mija się z prawdą. Są procedury administracyjne, które trzeba zachować i oczywiście należy mieć środki na pokrycie tych inwestycji w budżecie. Zapewniam jednak, że podobnie jak oświata, tak i budowa wodociągów, nowych dróg i kanalizacji to moje priorytety.