III Rata - do 15 września 2018

Mieszkańcu - 15 września br. upływa termin opłat za śmieci i podatki. Zapłać w terminie. Nie płać odsetek!

  • Urząd Gminy w Łososinie Dolnej przypomina podatnikom opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za śmieci) oraz podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, że 15 WRZEŚNIA br. upływa termin płatności III raty za rok 2018.
  • 15 WRZEŚNIA mija również termin II raty podatków od środków transportu!
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy podatnik zobowiązany jest do samodzielnego dokonywania wpłaty - bez dodatkowego wezwania, według stawki zapisanej w treści decyzji podatkowej lub informacji dostarczonej do podatnika.

Płatności można dokonywać:

1. Przelewem na indywidualny rachunek bankowy podany w treści decyzji podatkowej lub informacji dotyczącej opłat za odpady komunalne lub na ogólny rachunek dochodów Urzędu Gminy Nr 63 8818 0009 2001 0000 0039 0001 .

2. Gotówką:

a) u sołtysa (bez prowizji za wpłatę),

b) w każdym Banku po podaniu rachunku bankowego Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej,

c) w kasie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej (bez prowizji za wpłatę) - parter - pokój Nr 19, codziennie w godzinach otwarcia Kasy Urzędu tj: o poniedziałek w godz. 8 – 15.15, o wtorek - piątek 7.00 – 14.00,

3. Karta płatniczą w kasie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej (bez prowizji za wpłatę).

Dodatkowych informacji w sprawie obowiązku podatkowego udziela Referat Finansowo – Budżetowy Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej (18) 4448002 w. 516 w godzinach pracy Urzędu, w sprawie podatków od środków transportu (18) 4448002 w. 535 w godzinach pracy Urzędu.

Natomiast w sprawie opłaty za odpady komunalne pracownik w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej "Łososina" tel.: (18) 4448041 w godzinach pracy Zakładu.