Utrudnienia drogowe

W związku z trwającym remontem drogi gminnej relacji Łyczanka - Zawadka (Podchełmie), Wójt Gminy Łososina Dolna, informuje mieszkańców sołectw: Zawadka, Rojówka, Skrzętla, Łyczanka oraz Świdnik, że w dniach od 12 do 14 września br. odcinek drogi od skrzyżowania w ms.  Łyczanka z drogą powiatową Tęgoborze - Wronowice do skrzyżowania w ms. Rojówka z drogą gminną Rojówka – Skrzętla – Babia Góra  (łącznie około 1,3 km) - zostanie całkowice zamknięty dla ruchu.

Wszystkich mieszkańców, a szczególnie rodziców dowożących  dzieci do Szkoły Podstawowej w m. Rojówka prosi się o wyrozumiałość i korzystanie z wyznaczonych dróg gminnych stanowiących objazd dla tego odcinka. 

Jednocześnie informujemy, że w następnych dniach miesiąca września z ruchu będą wyłączane kolejne odcinki  drogi gminnej relacji Łyczanka-Zawadka (Podchełmie).

W związku z powyższym prosimy o  dostosowanie się do objazdów i zachowanie ostrożności.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość szczególnie mieszkańców bezpośrednio korzystających codziennie z w/w drogi gminnej.

Planowany termin zakończenia robót na w/w drodze to 28 wrzesień br.