Przedszkolaki w zdrowej atmosferze

Wsparcie Marszałka Województwa Małopolskiego - realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze".

Gmina Łososina Dolna otrzymała 9 oczyszczaczy powietrza do oddziałów przedszkolnych  we wszystkich  szkołach podstawowych  na  terenie naszej Gminy. Także 3 niepubliczne przedszkola działające na terenie naszej Gminy otrzymały takie urządzenia.

Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. 

Urządzenia te zostały przekazane placówkom oświatowym nieodpłatnie na własność w miesiącu wrześniu br. przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Przebywanie dzieci w pomieszczeniu, w którym czystość powietrza spełnia wymagane standardy, uchroni je od problemów zdrowotnych, a oczyszczacz spełni też walor edukacyjny.

W ramach realizacji tego programu zostaną przeprowadzone w szkołach  oraz przedszkolach  akcje edukacyjne dot. zanieczyszczenia i ochrony powietrza .