Nowy sprzęt dla jednostek OSP

W ramach programu „Bezpieczny strażak” 2 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Łososina Dolna tj. OSP Łososina Dolna i OSP Tabaszowa, otrzymały kolejny sprzęt.

Gmina Łososina Dolna w marcu 2018 złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o przyznanie dotacji na zakup sani lodowych oraz aparatu powietrznego ochrony dróg oddechowych w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacji ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” dla jednostek OSP, które zgłosiły potrzebę uzupełnienia braków w sprzęcie ratowniczym.

Całkowity koszt zakupu wyżej wymienionego sprzętu wyniósł 12.044,00 zł. z czego, Gminie udało się uzyskać od WFOŚiGW dotację w wysokości 4.000,00 zł.

  • OSP Tabaszowa  - 1.900,00 zł dotacja z WFOŚiGW;                          

                                     - 2.644,00 zł dotacja z MSWiA;

  • OSP Łososina Dolna - 2.100,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 

natomiast pozostałą część dołożyła Gmina Łososina Dolna.

W ramach zadania zakupione zostały: „Sanie lodowe” dla OSP Łososina Dolna 

oraz „Aparat powietrzny ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorem bezruchu” dla OSP Tabaszowa.

W Gminie Łososina Dolna jest to kolejny zakup w ramach programu „Bezpieczny Strażak”.

Zakup w/w sprzętu dla strażaków ratowników czynnie uczestniczących w działaniach ratowniczych z pewnością zapewni im bezpieczeństwo podczas prowadzenia akcji na terenie Gminy a  odpowiednio wyposażony strażak ratownik to podstawa aby mógł on bezpiecznie i skutecznie nieść pomoc poszkodowanym mieszkańcom Gminy.