Ślubowanie klas pierwszych w Łososinie Dolnej

W dniu 25 października 2018.r w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej.

Do ślubowania przystąpiło 46 pierwszaków.

Część artystyczna oparta była na kanwie programu TV "Jak oni ślubują… ‘’.

Uczniowie wykazali się wiedzą o Ojczyźnie, bezpieczeństwie w drodze do i ze szkoły, zdrowym odżywianiu. Dekoracja sali nawiązywała do zbliżającej się SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.

Po uroczystym pasowaniu przez Pana Dyrektora szkoły uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne i upominki od rodziców i samorządu szkolnego. Po części oficjalnej pierwszoklasiści udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

GALERIA