Zapraszamy na 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości

 

Informujemy, że uroczystość będzie dokumentowana w formie fotograficznej. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej oraz środkach masowego przekazu.