Trwają prace przy kolejnym boisku - tym razem w Rojówce

Operacja pn. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna poprzez wykonanie nawierzchni na boiskach w miejscowości Łososina Dolna, Skrzętla - Rojówka i Żbikowice 

mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców, oraz zrównoważony rozwój obszaru w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez remont istniejących boisk w miejscowości Łososina Dolna, Skrzętla-Rojówka, Żbikowice, który przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Gminy Łososina Dolna.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obecnie trwają prace na boisku w Rojówce