Konkurs fotograficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Śliwka w dwóch odsłonach: Natura/Kultura”.

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza mieszkańców gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Śliwka w dwóch odsłonach: Natura/Kultura”, którego celem jest ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, produktów lokalnych, folkloru, tradycji i kultury obszaru Śliwkowego Szlaku.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych: osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) oraz osoby pełnoletnie.

Każdy uczestnik konkursu dostarcza dwa zestawy zdjęć (minimum 3 zdjęcia, maksymalnie 5 zdjęć w każdym zestawie) obejmujące ujęcie PRODUKTU LOKALNEGO – ŚLIW w dwóch odsłonach: zestaw I Natura (np. owoce, drzewa, uprawa, krajobraz) oraz zestaw II Kultura (wykorzystanie produktu, np. przetwarzanie owocu, potrawy, inicjatywy związane z produktem lokalnym).

Karty zgłoszeniowe wraz ze zdjęciami można dostarczać do biura Stowarzyszenia w okresie od 28 lutego 2018 roku do 16 listopada 2018 roku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wszelkich informacji o konkursie udziela biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”: Iwkowa 468, tel. 14 684 45 49, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu i kartami zgłoszeniowymi.

DO POBRANIA: