Zaprzysiężenie Wójta i ślubowanie Radnych VIII Kadencji

22 listopada 2018 roku w sali obrad Urzędu Gminy odbyła się I Sesja Rady Gminy Łososina Dolna VIII kadencji (2018-2023). Jednym z ważniejszych punktów obrad było złożenie ślubowania przez Radnych oraz Wójta Gminy Łososina Dolna. Wybrano także Przewodniczącego Rady.

/od lewej - górny rząd: Bryniak Sławomir, Salamon Wiesław, Kmiecik Marek, Gucwa Wojciech, Oleksy Bolesław, Potoczek Paweł, Turek Jacek, Kosecki Krzysztof - dolny rząd: Pajor Andrzej, Lebda Dorota, Wolińska Halina, Wójt Andrzej Romanek, Hajduk Monika, Schneider Jerzy, Cetnarowski Wiesław, Firlej Piotr/


Obrady otworzył  najstarszy wiekiem radny obecny na sesji Piotr Firlej.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej – Kazimiera Sromek wręczyła zaświadczenia radnym VIII kadencji. Bryniak Sławomir, Cetnarowski Wiesław, Firlej Piotr, Gucwa Wojciech, Hajduk Monika, Kmiecik Marek, Kosecki Krzysztof, Lebda Dorota, Oleksy Bolesław, Pajor Andrzej, Potoczek Paweł, Salamon Wiesław, Schneider Jerzy, Turek Jacek, Wolińska Halina odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli uroczyste ślubowanie w którym przyrzekali godnie wykonywać obowiązki radnego dla dobra Gminy Łososina Dolna oraz jej mieszkańców kończąc przysięgę słowami „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Następnym punktem, zgodnie z ustalonym porządkiem, było przystąpienie do czynności związanych z objęciem funkcji Wójta Gminy Łososina Dolna.

Wybrany na stanowisko wykonawcze w gminie, Andrzej Romanek złożył uroczyste ślubowanie oraz odebrał zaświadczenie.

Po formalnym objęciu stanowiska Wójta Gminy Andrzej Romanek w swoim wystąpieniu podziękował za zaufanie i oddane głosy w wyborach samorządowych. Przed nami 5 lat. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy godnie, rzetelnie i uczciwie wypełniać  swoje odpowiedzialne funkcje, którymi obdarzyli nas mieszkańcy. Będziemy kontynuować to co jest zaczęte a także podejmować nowe wyzwania. Doświadczenie i wiedza każdego z nas daje gwarancję pomyślnego i dynamicznego rozwoju naszej Gminy a tym samym zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców czego wszystkim serdecznie życzę mówił Wójt Andrzej Romanek.

Andrzej Romanek podziękował również dotychczasowej władzy za wieloletni trud pracy na rzecz Gminy i jej mieszkańców.

Ustępujący Wójt Stanisław Golonka w swoim wystąpieniu pogratulował objęcia obowiązków Wójta Andrzejowi Romankowi oraz nowo wybranej Radzie Gminy.

„Przez te 24 lata wraz z Radnymi, Sołtysami oraz Mieszkańcami dbaliśmy o wizerunek i rozwój naszej Gminy na rzecz lokalnej społeczności. Nasza piękna gmina jest doceniana przez mieszkańców, lecz również turystów i przedsiębiorców. Wierzę, że przekazuję stery gminy w dobre ręce. Życzę sukcesów i powodzenia w realizacji zamierzeń” – mówił Stanisław Golonka.

Podczas sesji  wybrano również nowego Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Jerzy Schneider.

Życzymy wszystkim owocnej współpracy.