"Teatr od podszewki" - warsztaty teatralne

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność działające przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna otrzymało dofinansowanie w kwocie 14 000 zł na realizację warsztatów teatralnych w ramach projektu grantowego pt. ”Cykl działań kulturalnych dla mieszkańców Śliwkowego Szlaku”.

Serdecznie zapraszamy młodzież oraz seniorów na warsztaty teatralne pn. „Teatr od podszewki”, które będą realizowane od grudnia 2018 r. do końca lutego 2019 r. w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Zwieńczeniem zajęć będzie spektakl wystawiony przez uczestników warsztatów. Dodatkowo po zakończeniu projektu odbędzie się bezpłatna wycieczka do teatru w Krakowie. Zapisy oraz szczegółowe informacje pod nr telefonu: 184448078 lub e-mail: tworczakreatywnosc@gmail.com, ckip@lososina.pl.

Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich.