Koło Pszczelarzy powołane

W piątek 28 grudnia 2018 r. odbyło się zebranie pszczelarzy z terenu Gminy Łososina Dolna. Tematem przewodnim spotkania było założenie koła. W spotkaniu uczestniczyła liczna brać pszczelarska, która jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu koła.

Założyciele wskazują potrzebę wspólnego i zorganizowanego działania na rzecz pszczół. Chcą przede wszystkim upowszechniać wiedzę w zakresie pszczelarstwa oraz popularyzować rolę i znaczenie pszczół. Ważna jest współpraca z lokalnymi władzami, organizacjami, sadownikami oraz promocja zdrowej żywności i Gminy. Koło ma także za zadanie ochronę ekonomicznych i społecznych interesów pszczelarzy, a także inicjowanie oraz unowocześnianie gospodarstw pasiecznych. Prezesem został Pan Salamon Mateusz.

Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Pan Andrzej Romanek pogratulował wszystkim wybranym wyrażając wolę wzajemnej współpracy. Podkreślał również konieczność funkcjonowania Koła pszczelarskiego, które będzie doskonałym pomostem do współpracy pomiędzy pszczelarzami a sadownikami.

Spotkanie zakończone zostało deklaracją realizacji postulowanych kwestii, włącznie z prośbą przyjęcia Koła w struktury Zarządu Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu.

Wszystkich chętnych pszczelarzy zapraszamy do współpracy poprzez kontakt z Prezesem Panem Salamonem Mateuszem pod nr telefonu 723 874 670.