"TRZY I  PÓŁ TUZINKA WIERSZYKÓW MICHAŁA RUSINKA" w Żbikowicach

KONKURS  RECYTATORSKI W ŻBIKOWICACH

ph. „TRZY I  PÓŁ TUZINKA WIERSZYKÓW MICHAŁA RUSINKA”

28 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej w Żbikowicach odbył się XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski.

W konkursie wzięli  udział uczniowie klas „0”, I, II i III ze Szkoły Podstawowej w Żbikowicach i w Stańkowej.

Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień twórczych uczniów, doskonalenie umiejętności recytatorskich dzieci, popularyzacja literatury pięknej Michała Rusinka, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, rozwijanie recytatorskich, aktorskich i plastycznych uzdolnień dzieci oraz promocja talentów.

Uczestnicy recytowali wiersze, mało znanego nam do tej pory Michała Rusinka. Okazały się one nie lada wyzwaniem. Wymagały od uczniów dużej wyobraźni i aktorskich zdolności.

Wszystkie dzieci przygotowały się znakomicie. Jurorzy mieli trudne zadanie, żeby wyłonić najlepszych uczestników konkursu.

Komisja konkursowa oceniała dobór repertuaru, twórczą interpretację, wymowę, intonację oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Równocześnie podczas trwania konkursu recytatorskiego odbywał się konkurs plastyczny ph. „Maluję poezję Michała Rusinka”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i dziękujemy za dostarczenie wielu wrażeń artystycznych.

 

   Organizatorzy konkursu SP w Żbikowicach

GALERIA