Walka z bardzo silnym wiatrem

Dziękujemy Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łososina Dolna za ratowanie ludzkiego życia i mienia podczas bardzo silnego wiatru z niedzieli na poniedziałek tj.: z 10 na 11 marca 2019 r. To dla nas bardzo ważne, że zawsze można na Was liczyć!

Usuwanie skutków silnego wiatru, było bardzo ciężkie, gdyż porywy wiatru dochodziły nawet do 115 km/h. Strażacy bardzo intensywnie pracowali do późnych godzin wieczornych w dniu 11.03.2019 r. Niestety zniszczenia są dość duże. Wójt Gminy Andrzej Romanek wraz z pracownikami odwiedził wszystkie miejscowości oceniając, jak duże są straty.

Na terenie Gminy Łososina Dolna uszkodzone zostały budynki mieszkalne i gospodarcze. Zostały również powalone drzewa, banery i znaki drogowe. W Michalczowej wiatr uszkodził dach Szkoły Podstawowej. Rąbkowa i Tabaszowa to sołectwa, które ucierpiały najbardziej.

Dziękujemy wszystkim Radnym oraz Sołtysom, którzy osobiście zaangażowali się do pomocy.

Państwowa Straż Pożarna w Nowym Sączu, informuje, iż do godzin wieczornych zanotowano 306 interwencji podjętych przez strażaków. Zostało uszkodzonych  około 90 dachów, w tym  40 to budynki mieszkalne, a  50  to budynki gospodarcze. Główne uszkodzenia to naderwane dachówki, papa, blacha. Pozostałe zdarzenia to powalone lub uszkodzone drzewa, gałęzie oraz  banery.  Źródło: http://www.psp-nowysacz.pl

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca dotychczasowe działania służb.

- Jak wiemy, te ostatnie dni nie należały w Małopolsce do najłatwiejszych. Do tej pory trwa intensywna praca służb nad szybkim usunięciem szkód. Niestety mamy również dwie osoby poszkodowane, wśród których jest strażak, co też pokazuje ofiarność i zaangażowanie służb. Kolejnym etapem będzie szacowanie szkód. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie jest w pełnej gotowości do uruchomienia działań związanych z udzielaniem zasiłków celowych, a stosowne procedury przypominamy też gminnym ośrodkom pomocy społecznej – mówił wojewoda Piotr Ćwik na konferencji.

Jak informuje, Małopolski Urząd Wojewódzki poszkodowani w wyniku silnego wiatru w Małopolsce mogą liczyć na wsparcie ze strony rządu.

Do 6 tys. złotych mogą otrzymać rodziny lub osoby samotnie gospodarujące poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Środki te udzielane są w formie zasiłków celowych, z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać do 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. złotych. W przypadku budynku gospodarczego wysokość pomocy nie może przekroczyć, niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych budynków, łącznie kwoty 100 tys. zł.

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie są w kontakcie z samorządami, które rozpoczęły wstępne rozeznanie ewentualnych szkód powstałych w infrastrukturze, budynkach mieszkalnych i gospodarczych w gminie. Sytuację w terenie najpierw muszą rozeznać pracownicy socjalni Ośrodków, następnie do wojewody kierowane są wnioski o udzielenie pomocy. Wojewoda, po sprawdzenie ich poprawności, występuje o uruchomienie środków do MSWiA.
Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną i udzielana na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może zostać złożony ustnie do protokołu poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej, w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego. W uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana z urzędu za zgodą osoby uprawnionej. Podstawą do przyznania pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz osoby uprawnione do jej otrzymania można znaleźć ==> TUTAJ.

Źródło: https://www.malopolska.uw.gov.pl/

GALERIA