XIX Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Wiosna 2019” w SP w Żbikowicach

5 kwietnia 2019 r. w SP w Żbikowicach odbył się XIX Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Wiosna 2019”.

Spotkanie rozpoczęto od wspomnień: „Są ludzie, po których odejściu zostaje coś ponad wspomnienia”. Chwilą ciszy i przypomnieniem sylwetki zmarłej Barbary Cetnarowskiej uczciliśmy Jej pamięć. Pani Barbara Cetnarowska była od początku w komisji konkursowej Gminnego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych w Żbikowicach. Była również Honorowym Absolwentem naszej szkoły.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział zaproszeni Goście: Marek Pławiak – były starosta nowosądecki, obecnie radny powiatowy i dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu; Andrzej Romanek – wójt gminy Łososina Dolna; Adam Skwarło – wizytator Delegatury Kuratorium w Nowym Sączu; Piotr Firlej – wiceprzewodniczący Rady Gminy Łososina Dolna.

W komisji tegorocznego przeglądu zasiedli: Lidia Kowalczyk – kierownik Działu Kultury Żywego Słowa działającego w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu; Małgorzata Mikulska – główny specjalista ds. animacji kultury, kierownik Sekcji Animacji Kultury MCK „Sokół” w Nowym Sączu oraz Sławomir Bryniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Łososina Dolna.

Wyniki  XIX PTD „Wiosna 2019”

kat. I – III

I m. grupa „Trzpioty” ze SP w Żbikowicach, za „O Misiu Rozbójnisiu” - op. mgr Władysława Stach

I m. grupa „Marzyciele” ze SP w Tęgoborzy za  przedst. „Rzepka” – op. mgr Anna Cebula

II m. grupa „Magiczne Gwiazdki” ze SP w Rojówce z przedst.. „Bajeczka o małpce”  op. mgr Agata Jaśkiewicz i mgr Ewa Drogoś

kat. IV – VIII

I m. grupa „OD JUTRA” ze SP w Stańkowej za przedst. „Czerwony Kapturek szuka księcia”

I m. grupa „TO – TO” ze SP w Żbikowicach za przedst.. „Kopciuszek na zawodach”- op. mgr Katarzyna Mordarska, mgr Małgorzata Stosur.

Wyróżnienia indywidualne:

Barbara Malinowska, Weronika Leś, Wiktoria Wańczyk, Emilia Żur, Oliwia Dziedzic i Weronika Bodziony.

Składamy podziękowanie Wójtowi Panu Andrzejowi Romankowi oraz Radzie Gminy Łososina Dolna za ufundowanie nagród. Dziękujemy również Panu Markowi Pławiakowi za wsparcie finansowe i Panu Piotrowi Firlejowi.

Podziękowania kierujemy również do Rodziców ze SP w Żbikowicach za wspaniały i smaczny poczęstunek.

Organizatorzy przeglądu: mgr Irena Pawiak i mgr Dorota Baran.

GALERIA