Akt Czystego Powietrza dla Gminy Łososina Dolna podpisany

11 kwietnia br., podczas zorganizowanej konferencji z udziałem władz miasta Nowego Sącza oraz włodarzy okolicznych miast i gmin w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza podpisany został Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny.

Akt Czystego Powietrza podpisali przedstawiciele: Miasta Nowego Sącza, Miasta i Gminy Szczawnica, Gminy Nawojowa, Gminy Podegrodzie, Gminy Gródek nad Dunajcem, Gminy Chełmiec, Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Łącko, Gminy Łososina Dolna oraz Gminy Wolbrom.

- Wszyscy chcemy być zdrowi, chcemy oddychać czystym powietrzem, chcemy, aby nasze dzieci żyły w czystym i zdrowym środowisku. Zanieczyszczenie powietrza to problem, który dotyczy każdego z nas. Wspólnie podejmijmy działania, aby polepszyć jego stan, a tym samym jakość naszego życia. Podpisany Akt Czystego Powietrza daje nam szansę na poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania słabej jakości paliwem w przestarzałych piecach – mówił Wójt Gminy Łososina Dolna Andrzej Romanek.

 


Treść Aktu Czystego Powietrza dla Sądecczyzny

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel będzie koordynował działania w zakresie czystego powietrza m.in. poprzez podejmowanie kroków zmierzających do wsparcia oraz pozyskania finansowania realizacji Aktu.  

- Wiem, że żyjemy w skażonym otoczeniu. W przypadku Kotliny Sądeckiej i ościennych gmin główne przyczyny problemu mamy jasno zdefiniowane: stare instalacje grzewcze, paliwa stałe złej jakości, wciąż istniejącą akceptację dla spalania śmieci i ukształtowanie powierzchni sprzyjające kumulacji zanieczyszczeń.  Chcemy skorzystać ze sprawdzonych pomysłów, które są możliwe do realizacji w naszych warunkach. (…) Czas na działania. - mówił Prezydent Ludomir Handzel. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Nowego Sącza Grzegorz Tabasz przedstawił założenia Aktu Czystego Powietrza dla Sądecczyzny oraz zaprezentował program ograniczania niskiej emisji w Kotlinie Sądeckiej. 

Zaproszeni goście zaprezentowali przykłady funkcjonujących programów służących poprawie jakości powietrza. Podczas konferencji z referatami wystąpiły osoby zajmujące się w województwie małopolskim działaniami służącymi poprawie jakości powietrza, a mianowicie: Jan Urbańczyk, dyrektor Wydziału ds. jakości powietrza Urzędu Miasta Krakowa, Daniel Wrzoszczyk, dyrektor  Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, Norbert Rzepisko, burmistrz Miasta i Gminy Skawina oraz Piotr Łyczko z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

 

Zdjęcia: http://www.nowysacz.pl